добре дошли в моя уеб сайт

Английски булдог (English bulldog) – e един от най-уникалните представители на кучешкото племе. Англичаните смятат , че английският булдог е символ на нацията : всеотдайност, решителност, сила и в същото време интелект, сдържаност и аристократизм - всички тези качества са присъщи на породата.

Съвременният булдог може да се смята за връх в селекция на кучетата.
По формите му става ясно, че човешката намеса в структурата на тялото му е достигнала предела си. Английският булдог е напълно зависим от хората. Така, че кой иска да отглежда булдога, трябва да помни, че кучето се нуждае от постоянна грамотна грижа. Но и той се отплаща щедро за тази грижа: предан, с много човешки подход към живота, с почти човешки очи.


Понастоящем, Английският булдог е куче - компанион. Съществото е толкова предано, колкото и състрадателно и съприживяващо всичко, което се случва в къщата. Булдогът е доста съобразителен с малко простичка натура. Много обичат децата, разбират, че детето в семейството е обект на всеобща любов и се опитва да имитира възрастните. Булдогът може да бъде незаменим компанион в детските игри: той е шумен, хазартен, нетърпелив и пълен с енергия.


Той не понася самотата и липсата на комуникация, става мрачен като всяко живо същество. Благодарение на упоритостта си булдогът е придобил световната известност, превръщайки се в талисман на много спортни клубове: кучето не може да бъде накарано на сила , но той позволява да бъде убеден "с добро." Но най-важното е , че булдогът е много предан към човека, и го приема такъв какъв то е: успешен или не, щастлив или тъжен, мързелив или енергичен - и винаги е готов да защити собственика си в случай на опасност.

Поздрави
Ирина Цуркан 

т. +359 897 83 58 56

Наш адрес :

гр.Варна , кв. Галата

м-ст Ракитника , ул. 22 - 46

e-mail : irina_varna@dir.bgThe English bulldog is one of the most unique representatives of the dog family. The English people believe that the bulldog is a symbol of their nation: decisive, powerful and devoted, in the same time intelligent, restraint and aristocratic – all of these qualities are inherent to the bulldogs.

The modern bulldog can be considered as the top achievement of selective breading among the dogs.

The looks of the dog makes it clear, that the human intervention in its body structure has reached its limits. The English bulldog is completely depending on humans, so if anyone wants to have one- has to know, that the dog is going to need a constant and literate care, but it will be greatly reworded- loyal, with very human approach to life and with almost human eyes.

Currently the English bulldog is a dog- companion. The creature is as loyal as it is compassionate and understanding all the things happening around the house. The bulldog is quite comprehensive and with a simple character, it loves children. The bulldog understands that children are the most cherished objects and the most loved ones, so it tries to imitate the adults in their behavior. The bulldog can be the most irreplaceable companion in a child’s game- it is noisy, restless and full of energy.

It can’t bare loneliness and absence of communication, in such cases it becomes gloomy and depressed as all living beings. The bulldog has become famous with its stubbornness worldwide, that’s the main reason for it to be a preferred good luck charm of so many sport clubs. You can’t force it to do anything, but you can make it do almost anything with a gentler approach. The most important thing about the bulldog is, that its very devoted to the human and excepts the person the way he or she is: successful or not, sad or happy, lazy or energetic –and it is always ready to protect its owner in case of any danger, no matter the risk for itself.

Congratulated Irina Tsurkan.

т. +359 897 83 58 56

Our address :

9021      Varna ,Galata , locality  Rakitnika 

str. 22-46

e-mail : irina_varna@dir.bg

Уебсайт в alle.bg